HLAVNÍ CÍL

Zlepšení mezinárodního vodního hospodářství a prevence před povodněmi při maximalizaci přínosů pro zachování biologické rozmanitosti.