O PROJEKTU NIVA DUNAJE

Projekt sdružuje odborníky z 10 zemí a 22 organizací.

Hlavními cílovými skupinami projektu jsou ministerstva, orgány povodí, odborníci a zainteresované strany.

Délka trvání projektu: 06.2018 – 05. 2021.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, fondy IPA).