NIVA DUNAJE

Snížení povodňového rizika prostřednictvím obnovy záplavových oblastí podél řeky Dunaje a přítoků. 

Podrobnější informace o projektu naleznete na webové stránce:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-floodplain